Low molecular ionized Platinum

Forlle'd opracował sposób zmniejszenia cząsteczek platyny co pozwoliło opracować biologicznie kompatybilne i wysoce wydajne produkty o wyjątkowych właściwościach przeciwutleniających. Zjonizowana platyna będąca podstawą całej serii platynowej działa na wszstkie formy aktywnego tlenu, a tym samym opóźnia proces starzenia.